Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje obecnie rolnictwo i produkcja żywności. Konieczność adaptacji do negatywnych konsekwencji tych zmian to już nie tylko teoria, ale rzeczywistość, której doświadcza coraz więcej rolników na całym świecie.

W wielu regionach pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Zmieniają się średnie temperatury i rozkład opadów, następuje przesunięcie pór roku, zwiększa się częstotliwość występowania oraz natężenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze czy gwałtowne ulewy. Wszystkie to ma wpływ na rolnictwo, choć jest on różny w zależności od regionu i kontekstu.

Najgorsze skutki można zaobserwować w krajach globalnego Południa, mimo że paradoksalnie są one odpowiedzialne za zmiany klimatu w najmniejszym stopniu. Negatywne konsekwencje dotykają szczególnie mieszkających w tych krajach drobnych rolników, rybaków i hodowców, których źródła utrzymania zależą bezpośrednio od otaczającej przyrody, dlatego tak istotne znaczenie ma dla nich funkcjonujący i niezawodny ekosystem. Choć często nie mają oni wystarczających środków materialnych, aby podjąć niezbędne działania adaptacyjne, z pomocą przychodzi im coraz więcej organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Właśnie te tematy podejmuje nasza nowa publikacja “Aby nie zabrało plonów: jak mieszkańcy Nikaragui przystosowują rolnictwo do zmian klimatu”, która została wydana w ramach projektu “Klimat dla rolników”.
W przystępny sposób opisuje ona problematykę wpływu zmian klimatu na rolnictwo i dostępność żywności na świecie, a na przykładzie Nikaragui przedstawia konkretne inicjatywy, jakie podejmują lokalne społeczności,      w celu dostosowania swojej działalności rolniczej do zmieniających się warunków i zapewnienia sobie bezpieczeństwa żywnościowego. Dokument wyjaśnia też, co należy zrobić na różnych poziomach, aby ograniczyć zmiany klimatu oraz skutecznie wspierać drobnych rolników w adaptacji do ich nieuniknionych konsekwencji.

Oryginalną wersję dokumentu przygotował jeden z naszych zagranicznych partnerów – organizacja INKOTA z Niemiec.

Naszą publikację możecie pobrać tutaj (kliknij, aby pobrać PDF – 2,5 MB) lub przeczytać poniżej.

Zachęcamy do lektury!