ifad_1Adaptacja do zmieniającego się klimatu przynosi korzyści ekonomiczne dla drobnych rolników w krajach globalnego południa. To główny wniosek raportu “The Adaptation Advantage: The Economic Benefits of Preparing Small-Scale Farmers for Climate Change” (“Zalety adaptacji: Korzyści ekonomiczne z przygotowania drobnych rolników do zmian klimatu”) opublikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD).

Adaptacja oznacza przede wszystkim przewidywanie negatywnych skutków zmian klimatu i podejmowanie odpowiednich działań, aby zapobiec lub zminimalizować szkody, które mogą spowodować. Ale chodzi także o wykorzystywanie nowych możliwości, które mogą się pojawić, na przykład dzięki dywersyfikacji upraw lub znalezieniu dodatkowych źródeł dochodu.

“Inwestowanie w adaptację do zmian klimatu przynosi wiele korzyści dla bezpieczeństwa żywnościowego, redukcji ubóstwa i ochrony środowiska, gdyż rolnicy zaczynają używać bardziej opłacalnych i zrównoważonych metod uprawy i produkcji żywności”, wyjaśnia Kanayo F. Nwanze, prezydent IFAD.

Raport wskazuje na korzyści gospodarcze i finansowe inwestycji adaptacyjnych mających na celu przygotowanie drobnych rolników do zmian klimatycznych zarówno na poziomie lokalnym, jaki i globalnym. Specjalne inwestycje w tym zakresie są konieczne, aby promować praktyki adaptacyjne, które pomogą w zrównoważony sposób zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz uniknąć zniszczeń i strat w zbiorach. Pokazanie wartości finansowej korzyści płynących z adaptacji ma kluczowe znaczenie, ponieważ może skłonić decydentów do przeznaczenia na nią większych środków oraz do szerszego uwzględnienia jej w krajowych politykach rolnych.

Przykłady z różnych części świata

W raporcie opisano pięć przykładów działań adaptacyjnych w Kenii, Turcji, Wietnamie, Bangladeszu i Boliwii. W Bangladeszu w regionie Haor wprowadza się metody zapobiegania występującym tam regularnie powodziom, które najprawdopodobniej pogorszą się wraz ze zmianami klimatu. Proste i tanie działania, takie jak budowa murów zabezpieczających czy stabilizacja zboczy roślinnością, pomogą chronić domy i lokalną infrastrukturę przed zniszczeniami szacowanymi na 2 tysiące dolarów rocznie w każdej z tamtejszych społeczności.

W Kenii, we wschodnim regionie Mount Kenya, inwestycje w szkolenia dla rolników doprowadziły do znacznego wzrostu sprzedaży plonów i produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko. Poprawa stanu dróg wiejskich na tym samym obszarze obniżyła o 20 procent koszty transportu żywności na rynki, a plony rolników, którzy zaczęli stosować techniki chroniące glebę i wodę, wzrosły o 65 procent.

W Turcji w ramach projektu z udziałem drobnych rolników w dorzeczu rzeki Murat wprowadzono metody stabilizacji zboczy chroniące lokalne społeczności przed konsekwencjami powodzi i osuwisk. Szacuje się, że na całym obszarze objętym projektem pozwoliło to na oszczędności wartości 19,6 miliona dolarów.

ifad_2Na wyżynach w południowo-wschodniej Boliwii, gdzie zmiany klimatu oznaczają wyższe temperatury, susze i więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, w ramach działań adaptacyjnych promuje się lepsze techniki nawadniające oraz kombinację tradycyjnych upraw, która pozwala na dywersyfikację ryzyka. Uprawa na wyższej wysokości większej liczby owoców cytrusowych zamiast ziemniaków i fasoli może przyczynić się do wzrostu dochodów gospodarstw nawet o 1055 dolarów rocznie.

W Wietnamie szacuje się, że środki wydane na pomoc rolnikom w dostosowaniu się do wzrostu zasolenia w delcie Mekongu mogą przynieść zyski przewyższające koszty działań adaptacyjnych. Przekonanie niektórych rolników do przejścia z upraw ryżu na rzecz upraw orzechów kokosowych i trzciny cukrowej może zwiększyć dochody gospodarstw nawet o 3916 dolarów rocznie.

Innowacyjny program

Program Adaptacji Dla Drobnego Rolnictwa (Adaptation for Smallholder Agriculture Programme – ASAP) realizowany przez IFAD jest unikalnym i innowacyjnym instrumentem kierującym fundusze klimatyczne do drobnych rolników, aby mogli zwiększyć swoją ogólną odporność na skutki zmian klimatu. ASAP dostarcza również ram dla bardziej kompleksowego wyliczania korzyści ekonomicznych wynikających z inwestycji adaptacyjnych.

“Poprzez przyjęcie podejścia opartego na ocenie ryzyka ekonomicznego projektów adaptacyjnych, jesteśmy w stanie zmierzyć korzyści finansowe dla samych drobnych rolników”, wyjaśnia Nwanze. “Obserwujemy oszczędności w zakresie kosztów oraz wzrost dochodów, nie wspominając o szerszych globalnych korzyściach, takich jak redukcja emisji i wzrost bioróżnorodności.”

“Inwestowanie w adaptację drobnych rolników jest dobre dla wszystkich. Musimy pokazać rządom, że takie działania mogą przynieść korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla drobnych rolników na całym świecie”, dodaje prezydent IFAD. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w wielu krajach to drobni rolnicy produkują większość żywności (przykładowo w Afryce Subsaharyjskiej do 80 procent), a rolnictwo zapewnia do 70 procent miejsc pracy w najsłabiej rozwiniętych krajach świata.

Z raportem IFAD (w języku angielskim) możecie zapoznać tutaj (kliknij, aby pobrać PDF).

Źródło: IFAD

Fot. F. Fiondella (IRI/CCAFS)