Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
polska zielona siec
FAQ klimatyczny

Regularne pomiary temperatur zaczęto dopiero 150 lat temu. Jak można wyciągać wnioski sięgające setki i tysiące lat wstecz?

Dysponujemy metodami pomiaru pozwalającymi oszacować przebieg temperatur również w odległej przeszłości. To prawda, pierwsze wiarygodne pomiary naziemne pojawiły się zaledwie 150 lat temu w Wielkiej Brytanii (analizy CRU) i 125 lat temu w USA (analizy NASA GISS). Są jednak inne metody gromadzenia informacji o temperaturach. Cofamy się o 500 lat Metodą służącą badaniu temperatur na...

Czy modele klimatyczne są wiarygodne?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnego przebiegu temperatur na przestrzeni kolejnych 100 lat, a mimo to obecne modele mogą dać nam obraz przyszłości. Nie dysponujemy zapasową planetą, by przeprowadzić odważne symulacje, ani wehikułem czasu, by zerknąć w gorącą przyszłość. Jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnych temperatur w 100-letniej perspektywie. Mimo to nie musimy czekać...

Na jakiej podstawie twierdzi się, że to CO2 wywołuje globalne ocieplenie?

W nauce nie poszukuje się „dowodów” w matematycznym sensie. Na podstawie danych obserwacyjnych naukowcy formułują teorie służące objaśnieniu obserwowanych zjawisk. Następnie, o ile to możliwe, dokonują eksperymentów, służących potwierdzeniu, przeformułowaniu bądź obaleniu hipotezy. Praktyka wymaga, by w obliczu nowych danych modyfikowali swoje teorie. W przypadku teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia, dysponujemy teorią (której zręby położył Svante...

Prace naukowe są upstrzone słówkami typu „prawdopodobnie” i „możliwe, że”. Skoro nawet naukowcy nie są pewni swego, dlaczego mamy się tym przejmować?

Tak się składa, że słowa „prawdopodobnie”, „wyniki badań sugerują” i „możliwe, że” należą do języka nauki. Nie dysponujemy dowodami w sensie matematycznym, brak absolutnych pewników. Naukowcy są zawsze świadomi, że nowe dane mogą podważyć starą teorię i że ludzka wiedza podlega stałej ewolucji. Dlatego zaprezentowanie jakiejś teorii jako niepodważalnej postrzegane jest w świecie naukowców jako...

Klimat to skomplikowana sprawa. Czy wśród naukowców jest konsensus w sprawie zmian klimatu?

Naturalnie, istnieje wiele nierozwiązanych problemów, a debata pozostaje otwarta. Dotyczy jednak kwestii szczegółowych, nie pryncypiów. Jeżeli spojrzeć na ostatnie raporty i wyniki badań, debaty tyczą się kwestii pokroju: dlaczego modelowanie promieniowania długofalowego w górnej warstwie atmosfery w tropikach nie pokrywa się z odczytami satelitarnymi, albo w jaki sposób rozmiar kryształków lodu w chmurach typu cirrus...

To prawda, 2005 rok był rekordowo ciepły. Czy kilka ciepłych lat od razu świadczy o globalnym ociepleniu?

To trafne pytanie. Temperatury w wybranych, pojedynczych latach rzeczywiście nic nie powiedzą nam o zmianach klimatycznych.Rekordowe temperatury 2005 per se nie są dowodem na zmiany klimatyczne. Można jednak zaprezentować litanię dowodów, świetnie udokumentowanych przez NASA GISS, na to, że zmiany klimatyczne są faktem: • każdy rok począwszy od roku 1992 był cieplejszy niż rok 1992...

Modele modelami, ale czy są empiryczne dowody na istnienie globalnego ocieplenia?

Globalne ocieplenie nie jest wynikiem modelowania komputerowego. Poparte jest obserwacją szeregu parametrów o globalnym zasięgu. Stacje meteorologiczne Najprostszym wskaźnikiem są zapisy rzeczywistych temperatur zebrane w naziemnych stacjach pomiarowych. Jakkolwiek w Anglii istnieją miejsca, które mogą się poszczycić zapisami temperatur sięgającymi klika wieków wstecz, najważniejsze globalne systemy monitorowania temperatur cofają nas o jakieś 150 lat, a...