IMG_3180headline

Pierwszego grudnia, w stolicy Peru rozpoczęła się konferencja klimatyczna COP20. Przez najbliższe 2 tygodnie Lima będzie centrum najważniejszych negocjacji dotyczących zmian klimatu. 

Spotkanie w Limie otworzył  reprezentant Polski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz prezydent COP19 –  minister Marcin Korolec, który rozpoczynając obrady przekazał prezydenturę ministrowi środowiska Peru – Manuelowi Vidal-Pulgarowi.

Dlaczego ta konferencja  jest wyjątkowa?

W przyszłym roku w Paryżu ma zostać uzgodnione globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu. Konferencja w Peru jest zatem ostatnim przystankiem przed podjęciem globalnych zobowiązań, szansą na przygotowanie szkicu nowego porozumienia klimatycznego. Oprócz tego
w Limie, poza kwestiami dotyczącymi nowego porozumienia, uczestnicy dyskutować będą także o rosnącej roli edukacji w obszarze klimatu:

Minister Korolec w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej:
“Wyszliśmy również z inicjatywą, która wykracza poza dyskusje na temat samego kształtu umowy. Mianowicie chcemy wprowadzić zobowiązanie w 194 państwach członkowskich konwencji, aby rozwijać edukację ekologiczną, edukację klimatyczną. Niebawem na Ziemi będzie 9 mld ludzi. To od codziennych wyborów jej mieszkańców zależy, w jaki sposób nasze kraje, nasze gospodarki będą się zachowywać i jaki będą miały wpływ na środowisko. Z inicjatywą deklaracji edukacyjnej polska delegacja wystąpiła jeszcze we wrześniu tego roku. I chcielibyśmy, by w podsumowaniu szczytu w Limie taka deklaracja została przyjęta przez aklamację; to jest jeden z naszych dodatkowych postulatów, poza oczywiście uczestnictwem w całym procesie negocjacyjnym nowej umowy.”

W oczekiwaniu na efekty trwającej konferencji polecamy zapoznać się z historiami “bohaterów klimatycznych” pochodzących z różnych części świata [film w języku angielskim]:

ZBIÓR LINKÓW: 

 

_____________________________________________________________________________________

Autorem zdjęcia wykorzystanego w artykule jest Rasto Prochazka.