climate_servicesW obliczu zmieniającego się i przez to coraz mniej przewidywalnego klimatu posiadanie właściwych informacji ma kluczowe znaczenia dla wdrożenia skutecznych strategii adaptacyjnych w rolnictwie. Niezwykle ważnym wyzwaniem jest zatem umożliwienie dostępu do usług informacyjnych i doradczych na temat klimatu milionom rolników i rolniczek zwłaszcza w krajach globalnego Południa, aby w ten sposób pomóc im w dostosowaniu się do coraz poważniejszych konsekwencji zmian klimatycznych.

Klimatyczne usługi informacyjne są potężnym narzędziem, dzięki któremu rolnicy mogą lepiej adaptować się do skutków zmian klimatu. Stanowią one wydatną pomoc w ochronie gospodarstw przed suszami, powodziami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Informacje klimatyczne i pogodowe umożliwiają także bardziej skuteczne wykorzystanie dobrych warunków, dzięki czemu rolnicy mogą lepiej zarządzać swoimi uprawami i zwiększać plony.

Rolnicy mogą otrzymywać informacje różnego typu i z różną częstotliwością. W pierwszej kolejności chodzi o codzienne prognozy pogody informujące o przewidywanych temperaturach i opadach na kilka najbliższych dni. Ważne są też ostrzeżenia przed możliwym wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych czy rozprzestrzeniającymi się szkodnikami lub chorobami. Te wszystkie informacje mogą być przekazywane, w zależności od lokalnych warunków, za pośrednictwem radia, telewizji, telefonów komórkowych lub internetu. Dzięki tego typu informacjom rolnicy mogą  podejmować lepsze decyzje odnośnie terminu sadzenia roślin, nawożenia, nawadniania i zbiorów. Z kolei system wczesnego ostrzegania może pomóc rolnikom chronić siebie, swoje rodziny i gospodarstwa przed konsekwencjami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Rolnicy i rolniczki mogą otrzymywać także informacje na temat zmienności warunków klimatycznych między poszczególnymi miesiącami i latami. W oparciu o historyczne dane oraz różne zmienne klimatyczne informacje te mówią o prawdopodobieństwie sezonowych temperatur i opadów oraz innych warunków pogodowych szczególnie istotnych z punktu widzenia działalności rolniczej (np. okresy suche czy początek pory deszczowej). Taka wiedze może pomóc rolnikom m.in. w wyborze odpowiednich upraw, odmian roślin czy strategii żywieniowych hodowanych zwierząt, stosowaniu nawozów i pestycydów, podejmowaniu decyzji o dywersyfikacji upraw czy źródeł dochodu itp. Tym samym rolnicy są w stanie lepiej zarządzać ryzykiem związanym z klimatem. Ten rodzaj informacji może być dostarczany rolnikom zwłaszcza na warsztatach z udziałem ekspertów lub w czasie spotkań z dostawcami rozmaitych usług rolniczych.

Wreszcie rolnicy potrzebują też informacji na temat zmian klimatu i ich konsekwencji, zwłaszcza tych przewidywanych w kolejnych latach czy dekadach. Informacje te oparte są na historycznych danych dotyczących rozkładu opadów, wzrostu średniej temperatury czy częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dzięki informacjom o prognozowanych zmianach klimatu, które mogą być przekazywane rolnikom przez ekspertów podczas specjalnych warsztatów, rolnicy mogą łatwiej podejmować długoterminowe decyzje dotyczące inwestycji w gospodarstwach, zmian stosowanych metod rolniczych czy dywersyfikacji źródeł utrzymania.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką i krótkim filmem (w języku angielskim), które wyjaśniają, czym są usługi informacyjne w zakresie klimatu i jak mogą pomóc rolnikom w zarządzaniu gospodarstwami w perspektywie krótko- i długoterminowej:
 
Climate_Services_Infographic


 
Źródło: CCAFS

Fot. Francesco Fiondella (CGIAR Climate / Flickr)