Serdecznie zapraszamy na Debaty przy filiżance herbaty organizowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski. W miesiącach wiosenno-letnich odbędą się wykłady i rozmowy z udziałem władz gmin, ekspertów Polskiego Klubu Ekologicznego, wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i przedstawicieli biznesu. Debaty skierowane są w szczególności do mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa w województwie pomorskim.

Poruszane będą następujące tematy:
● Czym jest zrównoważony rozwój? / Co jest bogactwem naszych gmin? /  OZE – Biomasa.
● Jak gospodarować  na terenach objętych ochroną przyrody. / Promowanie bogactwa gminy. / OZE – Energia
wiatru.
● Zapytaj eksperta – jak oszczędzać energię w domu i gminie. / Energetyka rozproszona. / OZE – Energia
ze słońca.
● Pozyskiwanie energii w oparciu o lokalne możliwości. / OZE – Pompy ciepła
● Ogród, warzywnik, zdrowa, lokalna dieta kaszubska w gospodarstwie  agroturystycznym.  / Budownictwo
energooszczędne. / Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
● Gospodarka odpadami i gospodarka wodno–ściekowa. Ochrona Klimatu przed emisjami. / OZE – Biogazownie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wydarzenia te są częścią projektu Polskiego Klubu Ekologicznego pt. “Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ich celem jest budowanie zrównoważonej wizji rozwoju gminy, wspieranie przedsiębiorczości i poszukiwanie zielonych miejsc pracy dla bezrobotnych.

 

Poniżej ulotka opisująca nadchodzące wydarzenia:

Ulotka Moja gmina moje miejsce na Ziemi