Zachęcamy do zapoznania się z krótkim raportem na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w Etiopii, który został przygotowany w ramach kampanii “Klimat dla rolników” przez jednego z naszych zagranicznych partnerów – organizację KOPIN z Malty.

Raport pokazuje pokrótce konsekwencje niezrównoważonych praktyk społecznych i środowiskowych w Etiopii oraz próby im zaradzenia na poziomie krajowym, ze szczególnym odniesieniem do Milenijnych Celów Rozwoju nr 1 i nr 7. Przedstawia też studium przypadku, który może służyć jako przykład tego, jak wspomniane negatywne praktyki mogą zostać zastąpione na poziomie lokalnym przez bardziej zrównoważone, które pomagają zmniejszyć ubóstwo i chronić klimat oraz zasoby.

Zaprezentowany w raporcie projekt był realizowany w etiopskim mieście Shashamane, które zostało uznane za jeden z obszarów borykających się z chorobami przenoszonymi przez wodę z powodu braku odpowiedniej infrastruktury sanitarnej, a także z problemami wynikającymi ze złej jakości powietrza i nadmiernej ekploatacji zasobów. Celem projektu współfinansowanego przez Maltę było nie tylko poradzenie sobie ze wspomnianymi problemami lokalnej społeczności i idąca za tym poprawa stanu zdrowia oraz sytuacji środowiskowej na obszarze objętym działaniami, ale również umożliwienie miejscowej ludności kontynuowanie ich stylu życia w bardziej zrównoważony sposób.

Głównym elementem projektu była budowa niewielkiego systemu produkcji biogazu, wraz z dwiema latrynami i wspólnotową kuchnią (wykorzystującą produkowany biogaz). Osad pofermentacyjny wytwarzany przez system biogazowy miał być stosowany jako organiczny nawóz w sąsiadującym ogrodzie. Projekt obejmował także utworzenie jednego centralnego punktu dostępu do wody dla mieszkańców miasta. Edukacyjny aspekt projektu obejmował szkolenia dla miejscowej ludności dotyczące kwestii sanitarnych i higieny, a także korzystania z zasobów oraz odpadów biologicznych.

Projekt w Shashamane może być postrzegany jako przykład dobrej praktyki w kontekście współpracy wielu podmiotów na rzecz rozwoju, który udowadnia, że nawet niewielki wkład takich krajów jak Malta w rozwój Etiopii może mimo wszystko być znaczący, jeśli jest realizowany zgodnie z odpowiednimi zasadami.

Publikację możecie pobrać tutaj (kliknij, aby pobrać PDF – 1,4 MB) lub przeczytać poniżej.

Zachęcamy do lektury!