W Holandii konsumenci energii coraz częściej świadomie decydują o pochodzeniu zużywanej energii. Na podstawie zawieranych z dostawcami umów otrzymują gwarancje, że dostarczana im energia pochodzi z zielonych źródeł: słońca, wiatru, wody lub biomasy. The Dutch Energy Company – Greenchoice poprzez projekt „Zonvast”, dostarczyła zieloną energię do około 500 domów jednorodzinnych.  Projekt miał również tę zaletę, że zminimalizował drogę od źródła do odbiorcy prądu (redukując straty związane z przesyłem energii) ponieważ prądotwórcze instalacje zostały zamontowane na dachach zaopatrywanych w energię budynków.

Dachy około 500 domów mieszkalnych zostały udostępnione firmie Greenchoice by zamontowała na nich instalacje fotowoltaiczne. W zamian za udostępnienie dachów właściciele budynków otrzymują wyprodukowaną w panelach energię elektryczną po stałej, atrakcyjnej cenie. Wszystkie nadwyżki energii są natomiast odsprzedawane do sieci stanowiąc zyski dla firmy Greenchoice.

Na każdym dachu firma zamontowała od 8 do 10 paneli, po to by rocznie ze wszystkich instalacji uzyskać około 1990 MWh energii (według założeń właściciele budynków zużyją maksymalnie połowę wytworzonej energii).

Każda instalacja na dachu kosztowała Greenchoice około 8 tys. Euro. Całość inwestycji około 4 mln euro, a z właścicielami budynków podpisano kontrakty na 20 lat.

________________________________________________________________________________________

Informacje zawarte w artykule pochodzą z prezentacji dr Bożeny Matusiak, opracowanej na potrzeby debaty pt.: “Efektywność energetyczna i produkcja energii w kontekście inteligentnych sieci energetycznych”