7207551066_a1b0954e11_bJuż za 7 lat 80% z nas, Polaków, będzie korzystać z inteligentnych liczników energii. Jest to jeden z podstawowych aspektów wprowadzenia inteligentnych sieci energetycznych. Z rachunków znikną prognozy zastąpione faktycznym zużyciem, a dane na temat poboru prądu, dostępnych taryf czy awarii będą dostępne dla każdego w przejrzystych internetowych panelach konsumenta.

Inteligentne miasto w Polsce już jest

Pierwszym miastem w Polsce w całości objętym tzw. inteligentnym opomiarowaniem jest Kalisz. Dostawca energii, przygotowując się do dużych zmian w zarządzaniu energią w Polsce, przeprowadza właśnie roczne testy konsumenckie, które mają wykazać jak wymiana liczników wpływa na zachowania i nawyki klientów. Kaliszanie nie będą teraz dostawać rachunków prognozowanych. Co miesiąc zapłacą dokładnie za tyle prądu, ile zużyli. Zniknęła też potrzeba wizyty inkasenta, gdyż liczniki zdalnego odczytu, jak sama nazwa mówi, zapewniają bezpośredni przesył informacji między odbiorcą a dostawcą energii. Stała wymiana informacji pozwala też dostawcy lepiej dopasować podaż do popytu, a przez to zabezpieczyć siebie i nas przed częstymi awariami oraz szybciej reagować jeśli już wystąpią.

Kaliszanie mogą monitorować pobór energii w swoich domach logując się na specjalnej stronie internetowej. Widzą tam swój profil energetyczny, zużycie w wybranym czasie oraz aktualny stan licznika. Mogą też porównać swoją konsumpcję energii ze średnim zużyciem dla własnej taryfy. Profil taki ma być dostępny również jako aplikacja na telefon. O nadchodzących przerwach w dostawie prądu lub stanie awarii każdy będzie mógł być poinformowany smsem.

Wyniki testów w Kaliszu mają posłużyć do stworzenia najbardziej wygodnych i efektywnych taryf energetycznych. Różne taryfy to wybór dla konsumenta oraz ochrona przed awariami, bo pomaga bardziej równomierne rozłożyć zużycie energii w sieci w ciągu dnia. Już niedługo takie zmiany czekają inne miasta.

Nowoczesne liczniki dla nowoczesnych konsumentów

Głównym celem inteligentnych sieci energetycznych jest poprawa efektywności energetycznej. Licznik zaś jest tylko narzędziem, które bez przemyślanej obsługi i wykorzystania wszystkich jego możliwości, nie sprawi, że rachunki będą niższe, a wydajność systemu energetycznego większa. Liczy się czynnik ludzki. To, czy każdy z nas będzie chciał poznać to narzędzie i zastosować parę energooszczędnych zmian w swoim życiu.

Każdy z nas może już teraz zastanowić się nad wprowadzeniem nowoczesnych, energooszczędnych i odpowiedzialnych nawyków energetycznych, nawet bez inteligentnych liczników. Liczniki takie prędzej, czy później pojawią się w naszych domach, a tym, którzy już teraz będą używać energii w bardziej ekologiczny sposób, będzie łatwiej skorzystać ze wszystkich możliwości inteligentnego opomiarowania.

Prąd na abonament czy na kartę?

Dzięki inteligentnym licznikom rynek energii stanie się bardziej konkurencyjny, a klienci będą mieli szerszy wybór taryf i usług. Każdy będzie mógł samodzielnie zdecydować, w jaki sposób używać energii w swoim domu. Między innymi, tak jak w przypadku telefonów komórkowych, będzie możliwe korzystanie z prądu w systemie przedpłat, czyli pre-paid. Pozwoli to lepiej kontrolować wydatki, a poprzez stały dostęp do informacji o zużyciu, konsument będzie widział czy zbliża się do ustanowionego przez siebie limitu.

Licznik zawsze pod ręką

Inteligentne sieci energetyczne to modernizacja na skalę europejską. Kraje Unii objęte są dyrektywą, która nakłada obowiązek podwyższania standardów efektywności energetycznej. Temu też służy inteligentne opomiarowanie. Konsument, który jest dobrze poinformowany, będzie rozsądniej i odpowiedzialniej, a przez to efektywniej używał energii. W niektórych państwach modernizacje rozpoczęły się szybciej, niż w innych. Polska dopiero zaczyna swoją drogę ku ISE, ale dzięki temu możemy brać przykład z doświadczeń innych.

Spójrzmy na angielskich konsumentów, którzy posiadają nie tylko inteligentne liczniki, ale także inteligentne monitory energii. Jest to małe przenośne urządzenie dotykowe, na którym wyświetlają się w sposób stały wszystkie informacje o poborze energii w domu. Monitor ma wiele dodatkowych opcji, na przykład pokazuje aktualny stan licznika i rachunku lub pozwala stworzyć indywidualny plan użytkowania energii dla własnego gospodarstwa. Gdy tylko włącza się czajnik, pralka czy inne urządzenie, od razu widać to na monitorze. Jest to przełomowa zmiana w zarządzaniu energią oraz wydatkami dla zwykłych obywateli.

Film w języku angielskim.

Licznik pozwala produkować energię

Jeszcze jedną, równie ważną zaletą liczników inteligentnych jest ich dwukierunkowe działanie. Oznacza to, że mogą zliczać prąd, który konsumujemy, albo produkujemy w przydomowych mikroźródłach. Nowe liczniki pozwalają osobom korzystającym na przykład z paneli solarnych lub małych wiatraków, a więc prosumentom, oddawać nadmiary energii do sieci. W ten sposób można nie tylko zaspokajać swoje potrzeby energetyczne, ale też zarabiać na odnawialnych źródłach. W Polsce nie posiadamy jeszcze idealnego rozwiązania dla prosumentów, ale wciąż nad tym pracujemy.

 

_______________________________________________________________________________________________________
Grafika zamieszczona w artykule pochodzi z serwisu flickr.com, jej właścicielem jest Todd Smith, została wykorzystana na zasadach licencji Creative Commons.