citylight-do artykułu
W czerwcu mieszkańcy 10 dużych polskich miast poruszający się komunikacją miejską, mogą dowiedzieć się czym są Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) i jakie korzyści niesie za sobą ich wprowadzenie.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, w oczekiwaniu na swój środek transportu mogą wzbogacić swoją wiedzę na temat możliwości jakie daje nowoczesna energetyka. Informuje o tym infografika Polskiej Zielonej Sieci umieszczona na nośnikach typu Citylight. Jest ona kolejnym elementem edukacyjnym w kampanii promującej nowoczesne rozwiązania w energetyce.

Dodatkowo, w lipcu mieszkańcy Stargardu Szczecińskiego będę mogli także zapoznać się z plakatami kampanijnymi, dzięki użyczeniu miejsc przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Z infografiki można dowiedzieć się:

Czym jest ISE

Inteligentna Sieć Energetyczna (ang. smart grid) przy użyciu liczników zdalnego odczytu zapewnia bieżącą wymianę informacji między producentem, dystrybutorem i konsumentem energii. Pozwala na jej efektywne i oszczędne użycie oraz produkcję w przydomowych mikroinstalacjach. Jest to nowoczesny, ekologiczny i ekonomiczny sposób zarządzania energią w domu i w kraju. ISE pomaga zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz ograniczyć degradację środowiska naturalnego.

Kim jest prosument
Prosument to niezależny producent i konsument energii w jednym. Wytwarza energię w przydomowych mikroinstalacjach np. wiatrowych czy słonecznych na potrzeby swoje oraz na sprzedaż. Energetyka prosumencka daje wolność wyboru. Każdy może być prosumentem i samemu decydować o źródle wytwarzanej energii. W Polsce do 2020 r. może być 2,5 mln prosumentów.

Potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce
Mikroinstalacje OZE to np. panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe kotły na biomasę. Domy jednorodzinne, które w 2010 r. stanowiły 83% wszystkich budynków w Polsce, są szczególnie uprzywilejowane, jeśli chodzi o wykorzystanie mikroinstalacji OZE. Polska może oprzeć przyszłość swojej energetyki na odnawialnych źródłach.

Nowe miejsca pracy
Do 2020 r. w związku z rozwojem energetyki odnawialnej i powiększającą się liczbą prosumentów może powstać 54000 nowych miejsc pracy. Jest to jeden z niewielu sektorów w Polsce, który może wnieść tak duży, powszechny i trwały wkład w rozwój społeczno-gospodarczy.

Oszczędności dzięki ISE
Biorąc pod uwagę siłę nabywczą mieszkańców poszczególnych krajów, Polska jest drugim krajem w Unii Europejskiej z najwyższymi cenami za energię. Instalacja inteligentnych liczników w każdym domu do 2026 r. sprawi, że oszczędności w skali kraju mogą wynieść ok. 9,48 mld zł, a dla samych odbiorców energii 1,69 mld zł.

OZE lepsze od węgla
W 2010 r. emisje z polskich elektrowni węglowych odpowiadały za skrócenie życia o około 57 000 lat, co odpowiada 5400 przedwczesnym zgonom. Spalanie węgla kamiennego jest dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza, co może powodować wiele schorzeń układu oddechowego, nowotworów czy wad rozwojowych u dzieci. Polskie złoża węgla wystarczą tylko do 2035 roku. Już dziś jest on importowany.

OZE w praktyce
3,7 mln budynków na terenie Polski ma warunki techniczne do zainstalowania minimum jednej mikroinstalacji OZE. Wiatrak o mocy 5 kW, może wyprodukować średnio 12-24 kWh dziennie, co oświetli średni dom jednorodzinny przez 6-12 godzin. Panele fotowoltaiczne o mocy 40 kW mogą wytworzyć dziennie ok. 90 kWh energii, co zasili ciągłą pracę laptopa przez 41 dni.

Inteligentne liczniki
Do 2020 r. w Polskich domach będzie ok. 13 mln inteligentnych liczników, które pokażą aktualny pobór prądu i pozwolą płacić za faktyczne zużycie, a nie prognozy. Dzięki nim odbiorca będzie miał stały dostęp do informacji o bieżącym zużyciu energii i cenach. Pozwoli to efektywniej zarządzać zużywaną energią i obniży rachunki.

Przerwy w dostawach energii
W 2012 r. każdy Polak był pozbawiony prądu na czas od 76 do 530 minut. Wskaźniki przerw w dostawach energii są w Polsce 10-krotnie wyższe niż w innych państwach europejskich. Inteligentne sieci energetyczne pomogą zmniejszyć ilość awarii, a przez to zwiększą bezpieczeństwo energetyczne każdego obywatela.

 

Plakat można pobrać w formie PDF tutaj lub przejrzeć poniżej.

W infografice zawarto informacje pochodzące ze

1.  Strony Internetowej Ministerstwa Gospodarki poświęconej inteligentnym sieciom energetycznym, a dokładniej: 

Analizy  w zakresie ekonomicznej oceny zasadności wprowadzenia inteligentnych form pomiaru zużycia energii elektrycznej w Polsce przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

Analizy skutków społeczno – gospodarczych wdrożenia inteligentnego opomiarowania na stronie Ministerstwa Gospodarki poświęconej inteligentnym sieciom

Informacji dotycząca zasadności wprowadzenia inteligentnych form pomiaru zużycia energii elektrycznej w Polsce na stronie Ministerstwa Gospodarki poświęconej inteligentnym sieciom

2. Publikacji pt.: ” Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku – synteza“,  przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z członkami i partnerami  związku Pracodawców Forum energetyki odnawialnej  

3.  Raportu Fundacji Greenpeace pn.: “Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego