warsztaty

Jak chronić klimat, będąc rolnikiem? Jak gospodarować lokalnymi zasobami naturalnymi, by dbać o bioróżnorodność? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi razem z uczestnikami naszych pierwszych warsztatów „Klimat dla rolników – rolnictwo a zmiany klimatu”, które odbyły się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2013 r. W warsztatach wzięli udział rolnicy, sadownicy, osoby związane z ekologicznym i tradycyjnym rolnictwem, wykładowcy oraz uczniowie szkół rolniczych z regionu Mazowsza i okolic.

Szukanie rozwiązań dla lokalnych problemów

W pierwszej kolejności celem warsztatów było stworzenie dla osób związanych z rolnictwem przestrzeni do dyskusji i pogłębiania wiedzy na temat zależności między rolnictwem a zmianami klimatu. W Polsce wpływ zmian klimatu na rolnictwo widoczny jest głównie w postaci takich zjawisk, jak: nasilenie się opadów atmosferycznych zimą, a zmniejszenie latem; przedłużające się susze; erozja gleb; rozprzestrzenianie się szkodników i chorób roślin; przedłużony okres wegetacji roślin w niektórych regionach; gwałtowne zjawiska pogodowe. Jednocześnie rolnictwo w znaczący sposób przyczynia się do zmian klimatu. Pomimo działań Unii Europejskiej mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa, dominujący obecnie system produkcji żywności nie sprzyja ochronie klimatu, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.

Warsztaty rozpoczęły również proces wypracowania rekomendacji i rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na lokalne problemy związane ze zmianami klimatu. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z Fundacji TRANSFORMACJA, która promuje m.in. zasady permakultury w Polsce, oraz Fundację AgriNatura. W czasie dwóch dni zapoznawaliśmy się z różnymi technikami rolniczymi, ogrodniczymi i sadowniczymi, które, bazując na lokalnych naturalnych zasobach odnawialnych, przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, utrzymania żyzności gleb i wysokiej wydajności plonów metodami wolnymi od chemii oraz ochrony zasobów wodnych i wiejskiego krajobrazu.

Alternatywne systemy żywnościowe

Rozmawialiśmy też o różnych formach dystrybucji i promocji lokalnej żywności, w tym szczególnie o idei rolnictwa wspieranego przez społeczność (RWS, ang. Community Supported Agriculture – CSA). Pierwsza tego typu formalna inicjatywa w Polsce powstała we wsi Świerże-Panki i zaopatruje w warzywa oraz owoce kilkanaście rodzin w Warszawie. Główną zasadą RWS jest skrócenie dystansu między rolnikiem a konsumentem oraz zapewnienie rolnikowi pewnego rynku zbytu na jego towary, co gwarantują umowy zawierane między rolnikiem a konsumentami. Więcej o RWS Świerże-Panki dowiecie się ze strony: www.rws.waw.pl.

Razem z uczestnikami warsztatów zastanawialiśmy się również nad koncepcją wydarzenia lokalnego, które odbędzie się w przyszłym roku i będzie promować zrównoważone rolnictwo wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Uczestnikom i prowadzącym bardzo dziękujemy za udział w warsztatach oraz liczymy na dalszą owocną współpracę. Już wkrótce kolejne tego typu wydarzenia zostaną zorganizowane w województwie dolnośląskim oraz małopolskim. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów w Warszawie.