REScoop 20-20-20, Stowarzyszenie The Krakow Institute for Sustainable Energy (KISE) i CEE Bankwatch Network mają przyjemność zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji, zatytułowanej Społeczne projekty w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce i Regionie Karpackim, która odbędzie się w sobotę 18 października 2014 w Krakowie, od godz. 10:00.

Podczas spotkania omówimy możliwości i wyzwania stojące przed obywatelską energetyką odnawialną w Polsce i Regionie Karpackim. Czerpiąc z pozytywnych doświadczeń konsorcjum REScoop w Europie, oraz projektu Community Power,  konferencja przyjrzy się istniejącemu potencjałowi regionu oraz temu, jak stymulować rozwój społecznych projektów energetycznych.

Społeczne projekty energetyczne, czyli koncepcja kryjąca się pod angielskim zwrotem „community power”, to szczególny rodzaj projektów z zakresu energii odnawialnej lub efektywności energetycznej, powstających dzięki współpracy lokalnej społeczności. Taka współpraca może przyjąć wiele form – stowarzyszenia, kooperatywy, czy też partnerstwa terytorialnego, łączącego mieszkańców, przedsiębiorców i samorządy. Jednak fundamentem społecznych projektów z zakresu energii odnawialnej jest bezpośrednie zaangażowanie obywateli, dzięki któremu to właśnie lokalne społeczności stają się właścicielami i użytkownikami instalacji OZE i czerpią korzyści z budowy nowego, partycypacyjnego i rozproszonego systemu energetycznego w swoim regionie.

Społeczne projekty energetyczne to przede wszystkim właśnie szereg korzyści, zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla środowiska naturalnego.  Biorąc aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia, lokalni mieszkańcy zwiąkszają swoje bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniają się od zewnętrznych dostawców i zmiennych cen energii, mają także rzeczywisty wpływ na zrównoważony rozwój ich społeczności. Lokalna własność projektów energetycznych sprzyja społecznej akceptacji dla odnawialnych źródeł energii, stabilności gospodarczej, tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz buduje spójność społeczną regionu.

Konferencja Społeczne projekty w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce i Regionie Karpackim przyjrzy się zagadnieniu budowy i funkcjonowania lokalnych struktur współpracy dla realizacji projektów z zakresu enenrgetyki obywatelskiej w Polsce. Wychodząc od inspirujących doświadczeń z innych państw Europy, omówimy warunki dla rozwoju „community power” w Polsce, bariery i szanse, zwrócimy także uwagę na możliwośc finansowania małych i mikro projetów energetycznych. Konferencja będzie także doskonałą okazją na nawiązanie kontaktów z aktywnie zaangażowanymi w promowanie enenrgii odnawialnej należącej do lokalnych społeczności w Polsce i Europie.

 

Gorąco zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji.

Program

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na angielski.

Więcej informacji: Julia Krzyszkowska, 501235393, julia.krzyszkowska@bankwatch.org