2 grudnia w Lublinie odbędzie się spotkanie studenckie na temat inteligentnych sieci energetycznych. Zaproszony ekspert, dr Bożena Matusiak, postara się przybliżyć studentom najważniejsze wyzwania związane z wdrażaniem inteligentnych sieci energetycznych na polskim rynku energii.

Pani Bożena Matusiak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentem Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Autorem i współautorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach branżowych. Specjalizuje się w zakresie budowy i analizy modeli biznesowych dla rynku energii i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach (Business Process Management). Obszarem swoich badań obejmuje szeroko rozumiany rozwój sieci inteligentnych, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), energetykę prosumencką, budownictwo energooszczędne i pasywne, nowoczesny transport (PHEV, PEV), energetykę gazową, oraz zintegrowany rynek mediów energetycznych. Dr Bożena Matusiak udziela też konsultacji dotyczących rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych dla wytwórców energii w Polsce. Oprócz tego Pani doktor prowadzi zajęcia na Wydziale Zarządzania UŁ z zagadnień informatyki i zarządzania procesami biznesowymi.

Debata pt.: “Efektywność energetyczna
i produkcja energii w kontekście inteligentnych sieci energetycznych”
2.XII.2013 (poniedziałek), godzina godz. 16.00.
Lublin,  ul. Akademicka 15, budynek AGRO II,
sala 14  (tzw. sala konferencyjna) .
Organizatorem wydarzenia jest Polska Zielona Sieć
oraz Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych. 

WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!

Podczas spotkania zostanie podany drobny poczęstunek, zachęcamy również do podjęcia dyskusji z ekspertem!

plakat_debata_sieć