W związku z rozpoczętą wczoraj w Bonn kolejną rundą negocjacji klimatycznych Polska Zielona Sieć we współpracy z Oxfam przygotowała materiał informacyjny na temat aktualnej sytuacji rozmów.

Materiał w sposób skrótowy, ale pełny mówi o:

  • Klęsce COP15 w Kopenhadze i tym, co miało się tam wydarzyć;
  • Stanie rzeczy przed czerwcową sesją w Bonn – sześć miesięcy po Kopenhadze;
  • Kluczowych zagadnieniach podczas sesji w Bonn – w tym o:
  • Zobowiązaniach w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych;
  • Likwidacji luk w systemie rozliczania emisji;
  • Postępie w zakresie szybkiej pomocy finansowej;
  • Źródłach długoterminowej pomocy finansowej;
  • Kopenhaskim Zielonym Funduszu Klimatycznym;
  • Pakiecie adaptacyjnym.