Negocjacje nowego porozumienia klimatycznego — gdzie jesteśmy? Klęskę ostatniego szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w 2009 roku w Kopenhadze, należy rozpatrywać w kontekście globalnego kryzysu klimatycznego, którego skutki są coraz boleśniej odczuwalne przez najbardziej wrażliwe społeczności świata. Już dziś zmiany klimatyczne zagrażają egzystencji milionów ludzi w krajach rozwijających się
poprzez mniejsze plony, częstsze i silniejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, jak np. susze czy burze, czy podnoszący się poziom mórz. Ten ostatni czynnik zagraża całym narodom zamieszkującym wyspy oraz nisko położone tereny nadbrzeżne.

Uzyskaj odpowiedzi na następujące tematy

  • Klęska COP15 w Kopenhadze – co miało się tam wydarzyć?
  • Sześć miesięcy po Kopenhadze — stan rzeczy przed czerwcową sesją w Bonn
  • Kluczowe zagadnienia podczas sesji w Bonn
  • Zobowiązania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych
  • Likwidacja luk w systemie rozliczania emisji
  • Postęp w zakresie szybkiej pomocy finansowej
  • Źródła długoterminowej pomocy finansowej
  • Pakiet adaptacyjny

Negocjacje klimatyczne w Bonn (PDF)