obrazek do promocji konkursu FINAL

 

Konkurs na energetyczne wideo! Do wygrania kamera o wartości ponad 3000 zł.

Każdy film promujący ekologiczne i nowoczesne podejście do konsumpcji energii ma szansę. Nakręcony przez młodszych i starszych amatorów, kamerą, telefonem albo aparatem. Pokaż, że można zużywać mniej energii, zmieniać swoje nawyki, albo zostać prosumentem i produkować energię w przydomowym mikroźródle. Wypowiedz swoje zdanie o energii!

Wyjaśnij całej Polsce kim jest prosument, czym jest inteligentna sieć energetyczna, albo zastanów się jak możesz w codziennym życiu zmniejszyć ilość konsumowanej energii i skąd ona pochodzi. Zużywasz ją na każdym kroku, czasem nawet nieświadomie: wjeżdżając windą na 1 piętro, gotując bez przykrywki, marnując wodę (doprowadzenie wody do domu wymaga użycia pomp), jeżdżąc na krótkie dystanse autem itd. Powstanie każdej rzeczy i wydobycie każdego surowca wiąże się ze zużyciem w tym celu energii. Dlatego na każdym kroku mamy szansę ją oszczędzać, myśląc o tym, jak nie uprawiać nadkonsumpcji. Pomyśl jak w osiągnięciu tego celu pomogą nam wszystkim inteligentne sieci energetyczne.

Zadaniem Uczestników jest przesłanie filmu, który będzie poruszał i promował jeden lub kilka z następujących tematów:

 • inteligentne sieci energetyczne (czym są, co zmienią w życiu konsumenta energii, jakie dają możliwości),
 • inteligentne liczniki energii (jak ułatwią życie konsumentom i pozwolą oszczędniej konsumować energię),
 • przydomowe mikroźródła energii,
 • prosument (jak można samemu produkować energię i po co),
 • demokratyzacja energetyczna (możliwość wyboru źródła energii),
 • metody oszczędzania energii i zwiększania efektywności jej zużycia w domu lub pracy oraz ich efekty,
 • efektywność energetyczna i jej znaczenie,
 • odnawialne źródła energii – ich znaczenie dla indywidualnych osób i całego kraju (np. bezpieczeństwo energetyczne, miejsca pracy, zanieczyszczenie środowiska i powietrza, zdrowie),
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w okolicy,
 • związek energii z ekologią,
 • odpowiedzialna i oszczędna konsumpcja energii i jej znaczenie,
 • neo nawyki – zmiana nawyków konsumpcji energii na bardziej Nowoczesne, Energooszczędne, Odpowiedzialne (wykorzystanie hasła kampanii).

 

Wystarczy poruszyć jeden z wymienionych tematów w dowolnie wybrany przez siebie sposób: dosłownie, symbolicznie, poprzez standardowy film, wideo-kolaż ze zdjęć z podkładem muzycznym, teledysk do piosenki, lipdub, wideo instruktażowe, wideo-etiuda, artystyczny film z przesłaniem, film animowany, film niemy, reportaż itd. – pod warunkiem, że nadsyłane prace pozostaną dziełem audiowizualnym i promować będą dosłownie lub metaforycznie tematykę konkursu. Film powinien zachęcać do zmiany sposobu traktowania i użycia energii na bardziej nowoczesny, ekologiczny i oszczędny, pokazywać własne przemyślenia czy doświadczenia związane z tematami konkursu.

logo filmweb na nasza stronę


Konkurs objęty jest Patronatem portalu Filmweb.pl.

 

Zwycięzcę spośród nadesłanych filmów wybierać będzie Jury w składzie:

–       Milena Antonowicz – koordynatorka kampanii (Polska Zielona Sieć),

–       Robert Cyglicki – dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska,

–       Anna Drążkiewicz – specjalistka ds. komunikacji (Polska Zielona Sieć),

–       Małgorzata Goliszewska – autorka wielokrotnie nagradzanych filmów krótkometrażowych na festiwalach polskich i międzynarodowych (m.in. “Ubierz mnie”), studentka Akademii Sztuki w Szczecinie,

–       Maciej Moskwa – fotograf, autor blogów (m.in. bloga Szczecin Cycle Chic),

–       Michał Walkiewicz – redaktor naczelny portalu Filmweb.pl.

 

Filmy można przesyłać na dwa sposoby:

1. pocztą na adres: Polska Zielona Sieć, ul. Kaszubska 57/204, 70-402 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs NeoWideo”. Przesyłka powinna zawierać film na zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki płycie CD lub DVD (płyta podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika) oraz Oświadczenie o treści zawartej w pkt. VI, §20 Regulaminu z uzupełnionymi danymi osobistymi.

2. drogą elektroniczną przez aplikację sieciową WeTransfer (https://www.wetransfer.com) umożliwiającą darmowy przesył plików bez konieczności logowania, na adres: neowideo@dlaklimatu.pl. Do przesyłanego filmu należy koniecznie dołączyć skan podpisanego oświadczenia o treści zawartej w pkt. VI, §20 Regulaminu Konkursu z uzupełnionymi danymi osobistymi.

Oświadczenie dostępne jest poniżej do pobrania. Prosimy rówineż o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu, załączonym poniżej.

 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 filmy (zapisane w formacie mov, mpg, mp4 lub avi i nienagrodzone w innych, zakończonych konkursach). Film nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2014 r. włącznie (edytowano 28.01.2014). Zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: neowideo[at]dlaklimatu.pl.

 

Więcej informacji o efektywnym i oszczędnym użyciu energii, prosumentach i inteligentnych sieciach energetycznych znaleźć można na naszej stronie oraz w najnowszej mapie myśli: www.dlaklimatu.pl/alfabet-ise.

 

UWAGA!

Osoby niepełnoletnie również mogą zgłaszać swoje filmy.

W tym celu została wprowadzona zmiana w Regulaminie w §4 o następującym brzmieniu:

“Osoba niepełnoletnia, będąca autorem filmu, może zgłosić wideo wspólnie z osobą pełnoletnią, przy czym formalnie film zgłaszać powinna osoba pełnoletnia, podając swoje dane w Oświadczeniu. W takim przypadku w Oświadczeniu w polu “imię i nazwisko” podane muszą być nazwiska obu osób z zaznaczeniem kto jest autorem, reszta danych powinna należeć do osoby pełnoletniej, a na końcu Oświadczenia powinny widnieć podpisy obu osób.”

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu na film amatorski NeoWideo

Aneks do regulaminu konkursu Neowideo

Oświadczenie do Konkursu NeoWideo