Globalne ocieplenie nie oznacza wzrostu temperatur w każdym miesiącu, w każdym roku, ani też w każdym miejscu na Ziemi. Globalne ocieplenie to długoterminowy wzrost średnich temperatur globalnych. Było by szaleństwem oczekiwać, że stacje pomiarowe we wszystkich regionach świata pokażą takie same zmiany temperatur, czy opadów.

Istotnie, są stacje pokazujące spadek temperatur. Da się wskazać kilka niewielkich regionów na mapie świata, które zanotowały pewne ochłodzenie. Czego to dowodzi? Tylko tego, jak skomplikowany jest system klimatyczny i jak zróżnicowany regionalnie. Nie przeczy jednak ogólnemu ociepleniu.

Niektórzy kontrarianie (czyli przeciwnicy teorii globalnego ocieplenia) usiłują prezentować spadki temperatur obserwowane w niektórych stacjach jako argument przeciw ociepleniu. Na stronie „CO2 Science“ jeszcze do niedawna znaleźć można było zakładkę “Station of the Week”, która pokazywała takie właśnie miejsca, wyłamujące się z ogólnego trendu. Zważywszy na bagaż badań naukowych stojących za twierdzeniem, że klimat się ociepla, tego rodzaju „cherry picking” (czyli wybiórcze traktowanie danych) jest wyrazem naukowej nieuczciwości.

Wszystkie analizy temperatur globalnych zgodnie wskazują znaczące ocieplenie:

NASA GISS

CRU

Wyniki tych analiz pozostają w zgodzie z przewidywaniami modeli klimatycznych oraz z innymi rodzajami pomiarów.

Na zdjęciu: automatyczna stacja pogodowa (AWS) na Antarktydzie (fot: wikipedia)