TRATWA“Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy dla Klimatu” to projekt zrealizowany przez nas w 2009 r. Nasze działania miały na celu wzrost świadomości i aktywności naszego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Były również odpowiedzią na globalne wyzwanie w związku z wygaśnięciem zobowiązań Protokołu z Kioto. Projekt przybrał formę ogólnopolskiej kampanii społecznej, a jego adresatami byli przedstawiciele NGO, dziennikarze, ludzie młodzi w wieku 13-30 lat, internauci, politycy oraz ogół społeczeństwa.

Dzięki wyrazistym działaniom, kampania dotarła do ok. 2 milionów osób. Kampania sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oto akcje jakie przeprowadziliśmy:

  • Akcja „Ostatni dzwonek dla Klimatu”

Akcja była najbardziej spektakularnym działaniem projektu. Jej celem było skupienie uwagi ogółu społeczeństwa, mediów i polityków na prowadzonych procesach negocjacyjnych przed COP 15 w Kopenhadze. W ramach akcji wybudowaliśmy tratwę dla Klimatu, którą w lipcu 2009 r. odbył się spływ z Krakowa do Gdańska. Na trasie spływu przeprowadziliśmy 5 całodniowych akcji (Kraków, Kazimierz, Warszawa, Toruń, Gdańsk) składających się z: konferencji prasowych, prezentacji wystawy „POLSKA DLA KLIMATU” i dystrybucji materiałów kampanijnych; zbierania podpisów pod pilnym apelem; działań towarzyszących prowadzonych przez wolontariuszy (happeningi, pokazy filmów). Więcej o spływie tratwą znajdziesz tutaj. Galeria zdjęć na Flickr.

  • Akcja „Polscy kampanierzy dla Klimatu”

Ważnym elementem kampanii były Warsztaty dla Kampanierów, które odbyły się w kwietniu 2009 r. w Warszawie. Podczas warsztatów
powstał Manifest Klimatyczny polskich NGO, dotyczący problematyki zmian klimatu i konieczności podejmowania przez rząd polski bardziej skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu i pomocy krajom rozwijającym się. Pod Manifestem podpisały się czołowe polskie organizacje ekologiczne. Publicznie manifest był upowszechniany w postaci pilnego apelu do polityków, pod którym podpisywali się odbiorcy kampanii. W ramach tej samej akcji, zespół realizujący projekt, aktywnie uczestniczył w Konferencji Stron COP 15 w Kopenhadze. Więcej o warsztatach znajdziesz tutaj i tutaj. Galeria zdjęć na Flickr.

  • Akcja „Szkoły dla Klimatu”

W ramach akcji przeprowadzonych zostało 365 zajęć dla 4000 uczniów w wieku 13-19 lat z 16 województw w Polsce. Ich celem było zaznajomienie młodzieży z problematyką zmian klimatu i jego ochrony. W listopadzie w 2009 r. w Warszawie przed Kancelarią Premiera RP, zaprezentowana została instalacja z kartonowych chmur zawierających postulaty młodzieży skierowane do polskich polityków, by chronili klimat. Wydarzenie to odnosiło się bezpośrednio do COP 15 w Kopenhadze. Do młodzieży zgromadzonej przez Kancelarią przemówił osobiście premier Donald Tusk. Na znak poparcia akcji, obiecał młodzieży, że podczas negocjacji w Kopenhadze będzie miał przypięty do marynarki znaczek kampanii Dla Klimatu. Pan Premier dotrzymał słowa (sprawdziliśmy na zdjęciach). Więcej o akcji dowiesz się tutaj. Galeria zdjęć na Flickr.

  • Akcja „Dziennikarze dla Klimatu”

Akcja skierowana była do dziennikarzy polskich mediów. Jej celem było poszerzenie ich wiedzy oraz aktywizacja do kreowania pozytywnych postaw wśród społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. W każdym z 16 województw odbyły się spotkania, w których udział wzięli  dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych.

  • Akcja „W sieci dla Klimatu”

W ramach kampanii powstała internetowa strona projektu dlaklimatu.pl w postaci dynamicznego bloga, zawierającego zapowiedzi i relacje z prowadzonych akcji, jak również aktualności związane z tematyką zmian klimatu i negocjacji międzynarodowych.