CEE Bankwatch Network logoTuż przed zapowiedzianą na przyszły tydzień prezentacją najnowszej propozycji polityki energetycznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), organizacje monitorujące wydatkowanie środków publicznych CEE Bankwatch Network i Counter Balance wzywają bank, aby zagwarantował, że jego roczne portfolio w wysokości EUR 70 miliardów będzie określane przez politykę odzwierciedlającą długoterminowe cele klimatyczne Europy.

EBI przeznacza corocznie w przybliżeniu jedną piątą, czyli EUR 14 miliardów, ze swojego portfela inwestycyjnego na projekty energetyczne. Od momentu przyjęcia obecnej polityki energetycznej banku w 2007 roku na inwestycje w paliwa kopalne przeznaczono ponad EUR 19 miliardów, podczas gdy poprawa efektywności energetycznej została dofinansowana kwotą zaledwie EUR 5 miliardów. Znaczące wsparcie dla projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, w wysokości zbliżonej do wsparcia paliw kopalnych, ma pomniejszone znaczenie wobec stałego finansowania EBI dla projektów niszczących klimat*.

W związku z ostatnią propozycją Komisji Europejskiej, aby przyjąć wiążące cele ochrony klimatu na rok 2030, które umożliwią wymagane przejście na gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie roku 2050, szkic polityki energetycznej EBI, który przedstawiony zostanie w przyszłym tygodniu, jest doskonałą okazją, aby bank wyznaczył ścieżkę tej transformacji przez zwiększenie wsparcia dla projektów poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i inteligentnej infrastruktury energetycznej.

Wycofanie pożyczek dla projektów opartych na węglu i innych paliwach kopalnych jest niezbędne dla spójności polityki energetycznej EBI z długoterminową polityką klimatyczną Unii. Jest także koniecznym krokiem na drodze do wycofania szkodliwych i niszczących rynek subsydiów dla paliw kopalnych – mówi Anna Roggenbuck z organizacji CEE Bankwatch Network.

Europejski Bank Inwestycyjny nie zobowiązał się do udzielenia pożyczki dla żadnego nowego projektu węglowego od ponad półtora roku. Dlaczego by nie kontynuować tego pozytywnego trendu i całkowicie nie wycofać wsparcia dla węgla w nowej polityce energetycznej banku? To ostatni dzwonek dla EBI, żeby opowiedzieć się po słusznej stronie – mówi Berber Verpoest z organizacji Counter Balance.

Prezentowana w przyszłym tygodniu wersja polityki to przedostatni etap procesu rewizji polityki energetycznej banku. Ostateczną decyzję co do jej kształtu podejmą kraje członkowskie Unii Europejskiej – jako akcjonariusze i zarazem właściciele EBI. W ten sposób zakończony zostanie trwający oficjalnie od października 2012 proces rewizji polityki EBI.

 

Więcej informacji o pożyczkach dla energetyki europejskich banków publicznych można uzyskać tutaj

Przykłady pożytecznych i szkodliwych pożyczek dla projektow energetycznych finansowanych przez EBI tutaj

Więcej informacji o procesie rewizji polityki energetycznej EBI można uzyskać tutaj

* Dane za okres 2007-2011

Kontakt:

Anna Roggenbuck

Koordynator kampanii EBI, CEE Bankwatch Network

Email: annar@bankwatch.org

Telefon komórkowy: +48 509 970 424

Berber Verpoest

Koordynator organizacji Counter Balance

Email: press@counterbalance-eib.org

Telefon komórkowy: +32 484 508 416