SZANOWNY PANIE PREMIERZE,

W związku z palącą potrzebą podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu oraz w kontekście międzynarodowych negocjacji w zakresie ograniczenia zmian klimatycznych w Kopenhadze, my, niżej podpisani obywatele Rzeczpospolitej Polskiej domagamy się ambitnej polityki Rządu na rzecz ochrony klimatu, w tym:

I podjęcia konsekwentnych, szeroko zakrojonych działań na rzecz zwiększenia efektywności zużycia energii gospodarstw domowych oraz przemysłu. W dobie kryzysu gospodarczego niższe zużycie energii ulży kieszeniom obywateli, a przedsiębiorcom ułatwi przetrwanie na rynku;

II konsekwentnych, ambitnych działań na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii. W czasie kryzysu stworzy to tysiące miejsc pracy (szczególnie na terenach wiejskich i o dużej stopie bezrobocia), zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii oraz zmniejszy zależność od rosyjskiego gazu;

III poparcia w Kopenhadze sprawiedliwego ogólnoświatowego porozumienia w sprawie ochrony klimatu.

Byłby to wyraz naszej solidarności z mieszkańcami krajów rozwijających się, którzy dzień po dniu zmagają się ze skutkami zmian klimatycznych wywołanych przez kraję uprzemysłowione (w tym Polskę), ale również wyraz zdrowego rozsądku, bo konsekwencje zmian klimatycznych dotkną każdego z nas.

Szanowny Panie Premierze,

my, niżej podpisani obywatele RP mamy świadomość, że oszczędzanie energii, efektywność wykorzystania energii oraz Odnawialne Źródła Energii są naszą niepowtarzalną szansą na nowoczesny dobrobyt, zdrowie, czyste środowisko naturalne oraz stabilny klimat, który zapewni godziwe warunki życia nam, naszym dzieciom i prawnukom.

Apelujemy więc – PROSZĘ ZACZĄĆ DZIAŁAĆ TERAZ.