Czy zmiany klimatu będą wpływać na rolnictwo w Polsce? W jaki sposób obszary wiejskie w naszym kraju powinny adaptować się do zmieniających się warunków klimatycznych? Czy polskie rolnictwo może przyczyniać się do ochrony klimatu?

Między innymi na te pytania próbuje odpowiedzieć raport Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie opublikowany w 2008 roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Publikacja, pierwsze tego typu przekrojowe wydawnictwo w Polsce z zakresu tematyki zmian klimatu i rolnictwa, powstała głównie na podstawie wystąpień prelegentów i wniosków z konferencji “Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian, jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?”, która została zorganizowana przez FDPA w 2007 roku.

Autorzy raportu to przedstawiciele świata nauki, autorytety z zakresu klimatu, rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych za sprawy wsi polskiej, a także praktycy. Ich teksty prezentują zagadnienie zmian klimatu i rolnictwa z różnych perspektyw i na różnych poziomach, poczynając od spojrzenia na politykę dotyczącą zmian klimatu na poziomie światowym i europejskim, przechodząc do polskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zmian klimatycznych, poprzez metody adaptacyjne w rolnictwie, aż po praktyczne sposoby zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i obszarów wiejskich.

Raport można pobrać w formacie PDF ze strony FDPA (kliknij, aby pobrać).

Zachęcamy do lektury!

Źródło: FDPA