Po opublikowaniu w 2007 roku Czwartego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zjawisko zmian klimatu skupiło uwagę światowej opinii publicznej. Stało się jasne, że zmiany klimatu zachodzą szybciej i są bardziej niebezpieczne, niż można było oczekiwać na podstawie dotychczasowych modeli obliczeniowych, proponowanych przez naukę.

I my zajęliśmy się tym problemem. Powstała broszura podsumowująca, co zmiany klimatyczne mają wspólnego z najważniejszymi problemami dzisiejszego świata: kryzysem, ubóstwem dostępem do wody pitnej czy szerzeniem się chorób…

W publikacji znajdują się również informacje dotyczące światowego porozumienia klimatycznego i polskiej polityki w dziedzinie klimatu i energii.

Papierowa wersja broszury była dystrybuowana wśród studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, a jej wersję elektroniczną możecie przejrzeć i pobrać poniżej.

Przyjemnej lektury.

Publikacja do pobrania: