konferencjaKolejne wydarzenie kampanii „Klimat dla rolników” za nami. W dniach 12-13 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja o rolnictwie przyjaznym dla klimatu i rolników. Licznie przybyłym osobom dziękujemy za uczestnictwo oraz aktywność podczas tych dwóch dni. W konferencji wzięło udział wielu rolników, producentów żywności, przedstawicieli instytucji naukowych, dziennikarzy oraz osób zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rolnictwa.

Pierwszy dzień konferencji, który moderował Antoni Bielewicz z organizacji European Climate Foundation, wypełniły wykłady, prezentacje i dyskusje z udziałem ekspertów z Polski oraz gości z Niemiec, Włoch i Malty z naszych organizacji partnerskich. Drugiego dnia miała miejsce wizyta studyjna w mazowieckich gospodarstwach rolnych pt. „Szlakiem dobrych praktyk dla klimatu”.

Pierwszym prelegentem konferencji był Marcin Popkiewicz, autor książki „Świat na rozdrożu”, redaktor portali ZiemiaNaRozdrozu.pl oraz NaukaoKlimacie.pl, fizyk, wykładowca, pisarz i dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach gospodarki, energii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Jego wykład dotyczący wzajemnego wpływu zmian klimatu i rolnictwa był świetnym wprowadzeniem słuchaczy w tematykę konferencji. Po tym wystąpieniu nie mieliśmy wątpliwości, że zdecydowane obniżenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności rolniczej i przestawienie światowego rolnictwa na zrównoważone ekologiczne tory jest konieczne, abyśmy mogli wyżywić naszą planetę i przywrócić do równowagi zaburzone ekosystemy.

Następnym prelegentem był  Łukasz Nowacki z Fundacji Transformacja, specjalizujący się w ekohydrologii i biotechnologiach ekosystemowych, popularyzator oraz nauczyciel permakultury. W swoim wystąpieniu pokazał, w jaki sposób można chronić zasoby naturalne w gospodarstwie rolnym oraz docelowo chronić klimat. Okazuje się, że jednym z najlepszych rozwiązań, jakie rolnik może zastosować, by zapewnić sobie wydajne plony w sytuacji zmieniającego się klimatu, jest przywrócenie naturalnej żyzności gleby.

Przykłady działań z Włoch, Malty i Niemiec

W kolejnych wystąpieniach głos zabrali zaproszeni goście z naszych organizacji partnerskich międzynarodowej kampanii ClimATE Change. Rosiaro Lembo z włoskiej organizacji CICMA opowiedział o działaniach podejmowanych na forach ONZ na rzecz dostępu do wody i żywności w kontekście zmian klimatu, szczególnie w krajach globalnego Południa.

We Włoszech coraz większą popularnością cieszą się tzw. eko-regiony, które angażują lokalne społeczności w rozwój zrównoważonego rolnictwa. Organizacja AIAB, będąca siecią włoskich ruchów rolnictwa ekologicznego, zachęcona dobrze funkcjonującymi inicjatywami w Kampanii, Kalabrii i Lacjum, angażuje się w tworzenie sieci takich eko-regionów, łączących we wspólnym działaniu  nie tylko rolników, producentów i konsumentów, ale także władze lokalne. O działalności AIAB i eko-regionach opowiedział Pietro Pinto z organizacji COPSE.

Irene Mangion z organizacji KOPIN z Malty przedstawiła wyzwania, które stoją przed maltańskimi rolnikami w kontekście zmian klimatu. Ze względu na usytuowanie wyspy oraz warunki środowiskowe, tamtejsi rolnicy borykają się z brakiem dostępu do odpowiedniej ilości wody. Poziom zasolenia gleb jest coraz większy, co powoduje duże utrudnienia zarówno dla producentów żywności, jak i samych mieszkańców. W takich warunkach szczególnego znaczenia nabierają inicjatywy rolnictwa ekologicznego, stawiającego na metody naturalne, dlatego KOPIN angażuje się m.in. w promocję permakultury. Przedstawicielka organizacji z Malty zaprezentowała też projekty, którymi KOPIN wspiera rolników w Etiopii.

Jan Urhahn z organizacji INKOTA opowiedział o nowych ruchach społecznych promujących lokalną produkcję i konsumpcję żywności w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów coraz popularniejsze stają się miejskie ogrody, w których mieszkańcy uprawiają własne warzywa, owoce i zioła. Intensywnie rozwija się również sieć kooperatyw żywnościowych, czyli grup konsumenckich wspólnie robiących zakupy bezpośrednio od rolników. Prelegent z organizacji INKOTA przedstawił też projekty realizowane z rolnikami w Nikaragui oraz Mozambiku.

Głos przedstawicieli polskich organizacji pro-ekologicznych

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce w kontekście działań na rzecz ochrony klimatu. Głos zabrali Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska, Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego, Aleksandra Priwieziencew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego i Fundacji AgriNatura oraz Piotr Trzaskowski z RWS Świerże Panki i Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej. Nasi paneliści przedstawili działania organizacji, z których się wywodzą, a następnie wspólnie z uczestnikami zastanawiali się, co zrobić, aby tego typu rolnictwo skutecznie rozwijało się w naszym kraju.

Wizyta studyjna w mazowieckich gospodarstwach

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna w trzech gospodarstwach rolnych, w tym dwóch ekologicznych. Naszym przewodnikiem była Ewa Sieniarska ze Społecznego Instytutu Ekologicznego, który przez lata współpracował z wybranymi gospodarzami. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób radzą sobie drobni rolnicy i producenci oraz jak ich praktyki przekładają się na ochronę klimatu (również w przypadku hodowli zwierząt na mięso). W pierwszym, 95-hektarowym konwencjonalnym gospodarstwie we wsi Winniki obejrzeliśmy zrównoważony chów świń rasy złotnicka biała (tradycyjnej rasy polskiej) oraz zapoznaliśmy się z linią technologiczną tłoczenia oleju lnianego na zimno. W gospodarstwie ekologicznym we wsi Kruszewo, które obejmuje powierzchnię 18 hektarów, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób gospodarze uprawiają ekologiczne warzywa i owoce oraz obejrzeliśmy hodowlę kury zielononóżki. W ostatnim gospodarstwie ekologicznym obejrzeliśmy przydomową ubojnię drobiu. Jest to jeden z niewielu przykładów oficjalnie funkcjonującej humanitarnej ubojni, sprzedającej legalnie certyfikowane mięso drobiowe. Wizytę zakończyliśmy w tradycyjnej chacie kurpiowskiej.