CEE Bankwatch Network oraz Polska Zielona Sieć poszukują stażystki/ty do pracy w warszawskim biurze. Do jej/jego zadań należeć będzie współpraca z ekspertami ds. energii i klimatu przy researchu i realizacji kampanii.

Jeżeli:

  • interesujesz się ochroną środowiska, szczególnie klimatem, energetyką i zrównoważonym rozwojem
  • chcesz działać w organizacji pozarządowej
  • jesteś dyspozycyjna/y (możesz poświęcić na staż ok. 2-3 dni w tygodniu)
  • płynnie posługujesz się językiem angielskim
  • umiesz redagować i samodzielnie przygotowywać krótkie teksty

ten staż jest dla Ciebie!

Oferujemy:

  • ciekawą i rozwijającą pracę w przyjaznej atmosferze
  • elastyczne godziny pracy
  • zdobycie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska i klimatu
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie energii odnawialnej, rzecznictwa ekologicznego i inwestycji w zrównoważony rozwój

Staż będzie bezpłatny i potrwa minimum 2-3 miesiące. Wymiar godzinowy i grafik pracy ustalimy indywidualnie. Staż będzie odbywał się w biurze Polskiej Zielonej Sieci w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 32/44. Po jego zakończeniu wystawimy zaświadczenie o odbytym stażu i rekomendację. Jest możliwość zaliczenia praktyk z uczelni.

Jeśli jesteś zainteresowana/y – prześlij swoje CV oraz krótką informację dlaczego chciał(a)byś do nas dołączyć na adres: juliak@bankwatch.org do 7 maja 2015 włącznie.

Prosimy o dodanie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji”.

CEE Bankwatch Network to międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych monitorujących działalność instytucji finansowych i wydatkowanie funduszy publicznych, w tym budżetu UE, pod kątem ich oddziaływania na środowisko.

Polska Zielona Sieć to związek stowarzyszeń zrzeszający organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. PZS jest organizacją członkowską Bankwatcha w Polsce.