“Klimat dla rolników” to nowy projekt Polskiej Zielonej Sieci, którego celem jest szerzenie świadomości na temat powiązań między zmianami klimatu a rolnictwem. Poprzez nasze działania chcemy pokazywać, że zrównoważone rolnictwo jest najlepszą odpowiedzią na wyzywania klimatyczne w kontekście wytwarzania żywności i ochrony zasobów naturalnych zarówno w Europie, jak i w krajach globalnego Południa. Jednocześnie chcemy...