5. grudnia w Warszawie, o godzinie 10:00, w budynku 23 (Aula I), na kampusie SGGW odbędzie się spotkanie z ekspertem, dr Olgierdem Małyszko, który opowie o tym co to są inteligentne sieci energetyczne oraz jakie jest ich znaczenie w procesie podnoszenia efektywności energetycznej, produkcji energii oraz szerzenia postawy prosumenckiej.

Dr inż. Olgierd Małyszko jest absolwentem  Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, w specjalności Elektroenergetyka. W ramach pracy zawodowej zajmuje się ogólnie mówiąc pracą systemów elektroenergetycznych, a wraz z rozwojem elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaiki,  zainteresowania skupiają się na zagadnieniach współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym. Jest współautorem kilkunastu ekspertyz dotyczących możliwości przyłączenia dużych farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego wykonanych na zlecenie kilku spółek dystrybucyjnych.

Debata pt.: “Efektywność energetyczna
i produkcja energii w kontekście inteligentnych sieci energetycznych”
5. grudnia (czwartek), godzina 10:00,
Warszawa,  Kampus SGGW,  budynek 23, Aula I

WSTĘP WOLNY! 

Podczas spotkania będzie serwowany drobny poczęstunek,
 zachęcamy również do dyskusji z ekspertem!
plakat_debata_sieć

Organizatorem debaty studenckiej jest Polska Zielona Sieć we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie