Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju

Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju

Z zapisów przekazanego do konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020 wynika, że wydatkowanie funduszy unijnych na odnawialne źródła energii i jej oszczędne wykorzystanie zostało zaplanowane w niekorzystny dla mieszkańców województwa sposób – zwracają uwagę Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacja Client Earth, organizacje pozarządowe które zgłosiły dziś uwagi w konsultacjach.

Zobacz artykuł Nowej Trybuny Opolskiej: Wydamy 96 mln euro na odnawialne źródła energii

W przyszłym unijnym okresie budżetowym w latach 2014-2020 na odnawialne źródła energii i jej oszczędne wykorzystanie przeznaczonych zostanie na Opolszczyźnie aż 14,25% wszystkich środków unijnych dla regionu. To ogromna zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 2007-2013, kiedy na te cele przeznaczono zaledwie 4,4% funduszy.

DOTACJE TYLKO DLA FIRM. DLA MIESZKAŃCÓW ZABRAKNIE

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacji Client Earth, niepokój wzbudza nieproporcjonalny podział tych środków pomiędzy poszczególne priorytety inwestycyjne. Zaledwie 0,6% RPO WO przeznaczono na promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają na te działania siedem razy więcej pieniędzy. Z kolei przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Opolu i czterech innych miastach – aż 13 razy więcej środków. Ponadto, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, chcąc ograniczyć zużycie energii, będą mogły ubiegać się tylko o pożyczki, a firmy – o bezzwrotne dotacje.

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza na energię aż 15% swojego rocznego budżetu. Koszty te można znacznie ograniczyć przez inwestycje w modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, gdyż większość tych wydatków to właśnie ogrzewanie. Obecne zapisy opolskiego RPO oznaczają, że Urząd Marszałkowski niezbyt wysoko stawia poprawę komfortu życia mieszkańców regionu –– mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci.

TERMOMODENIZACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU

Największe oszczędności – zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach nawet o 80% – przynosi tzw. kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna, która promowana jest zarówno przez Unię Europejską, jak i w dokumentach dotyczących programowania funduszy unijnych na poziomie krajowym i w innych regionach, np. na Mazowszu.

Z takimi działaniami związane są także dodatkowe korzyści: każdy 1 milion PLN inwestycji przekłada się na aż 10 nowych pełnoetatowych miejsc pracy. Projekt regionalnego programu operacyjnego nie nadaje odpowiedniego znaczenia temu zagadnieniu – dodaje Agata Bator, prawnik z ClientEarth.

Więcej informacji:

Anna Drążkiewicz, Specjalistka ds. komunikacji, Polska Zielona Sieć, annadrazkiewicz@zielonasiec.pl, 514 32 67 80

Dane za:

[1]Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, projekt przeznaczony do konsultacji społecznych, wersja nr 1, Opole lipiec 2013

[2]Krzysztof Smolnicki, Sabina Lubaczewska, Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013 Województwa OPOLSKIEGO pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, styczeń 2013

[3]Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Badań Strukturalnych, Niskoemisyjna Polska 2050, lipiec 2013

[4]Central European University, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce, 01.2012

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć prowadzi obecnie projekt „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.