Program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany specjalnie z myślą o tych, którzy chcą zostać producentami energii. Program jest skierowany do osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach “Prosumenta” dofinansowaniem zostaną objęte:

  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wymagania stawiane przez NFOŚiGW to: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Budżet programu to 600 mln zł a okres wdrażania przewidziano na lata 2014 – 2018, natomiast wydatkowanie w terminie do 31.12.2020 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie kredytu z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.
Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:
w przypadku osób fizycznych:
a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -100 000 tys. zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej -150 000 tys. zł,

w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:
a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -300 000 tys. zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 tys. zł,

Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%

Nie jest to pierwszy program wsparcia podobnych instalacji oferowany przez NFOŚiGW. Realizowane wcześniej dotacje do kolektorów słonecznych zwiększyły popularność podobnych rozwiązań na polskim rynku. Jak podaje Rzeczpospolita:

Według NFOŚiGW średnia dotacja opiewała na 6,7 tys. zł dla gospodarstwa domowego i 45 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, przy średnim zakwalifikowanym do dofinansowania koszcie 14,8 tys. zł na zestaw (dla wspólnot 101,1 tys. zł).

Jednak środki przeznaczone na dofinansowania do kolektorów wkrótce się skończą, a program Prosument wciąż jest na etapie konsultacji społecznych (do 17.01.2014)  i ma ruszyć dopiero w trzecim kwartale 2014 roku.

Przerwa w udzielaniu wsparcia dla przyszłych prosumentów może spowodować załamanie na naszym, bardzo młodym rynku fotowoltaiki. Jak podaje Instytut Energii Odnawialnej w raporcie “Rynek Fotowoltaiki w Polsce” na polskim rynku funkcjonuje blisko 200 firm, które zajmują się produkcją paneli fotowoltaicznych i dystrybucją elementów elektrowni PV. Są to w większości niewielkie firmy, z krótkim stażem, zatrudniające do 20 osób.  Jak dowiadujemy się z raportu, mamy w Polsce (oprócz dystrybutorów zagranicznych marek)  14 fabryk modułów fotowoltaicznych, których maksymalne moce wytwórcze szacuje się na 580 MW rocznie co przekłada się na 2,15 miliona modułów fotowoltaicznych.

________________________________________________________________________________________

źródło: www.nfosigw.gov.pl