unnamed

Pod takim hasłem w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Fundacją Transformacja i Polskim Klubem Ekologicznym. Celem spotkania była dyskusja na temat zrównoważonego rolnictwa i sposobów wspierania rozwoju tego najbardziej przyjaznego środowisku i człowiekowi sposobu wytwarzania żywności. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, konsumenci, przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją żywności oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnej konsumpcji.

Wśród prezentowanych tematów dużym zainteresowaniem cieszyła się część prowadzona przez Łukasza Nowackiego z Fundacji Transformacja, dotycząca naturalnych metod zwiększających wydajność i ograniczających negatywny wpływ rolnictwa na środowisko, możliwych do stosowania w gospodarstwach rolnych, ale także na mniejszą skalę – w przydomowych ogrodach, ogródkach działkowych, czy terenach zielonych miast. W seminarium wzięła udział przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Katarzyna Kowalczewska, która nakreśliła kierunki, w jakich zmierza Wspólna Polityka Rolna. O korzyściach współpracy i budowania długofalowych relacji zarówno z rolnikami, jak i konsumentami opowiadał Mieczysław Babalski – jeden z pionierów rolnictwa ekologicznego w Polsce.

20141128_093806Wojciech Mejor przedstawił trzy inicjatywy podjęte i prowadzone przez konsumentów, którzy chcą kupować żywność bezpośrednio od rolników. Zarówno Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS), kooperatywy spożywcze oraz prowadzony w ramach stowarzyszenia sklep społeczny to działania, które z założenia opierają się na współpracy i świadomym działaniu przynoszącym korzyści zarówno konsumentom, jak i rolnikom. O współpracy w ramach większych sieci organizacji – również tych międzynarodowych – mówiła Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego. Bardzo ciekawą częścią seminarium był panel dyskusyjny z udziałem Jana Zwolińskiego z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Zofii Włodarczyk ze Stowarzyszenia Ziarno, Tomasza Obszańskiego – rolnika ekologicznego, Urszuli Sołtysiak – ekspertki w zakresie rolnictwa ekologicznego, Katarzyny Jagiełło z Greenpeace oraz Soni Priwiezieńcew – przedstawicielki RWS i Społecznego Instytutu Ekologicznego.

Działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa rosną w siłę na całym świecie i choć przeciwnik (międzynarodowe korporacje przemysłu spożywczego) dysponuje olbrzymim budżetem i wpływami, to jednak głos sprzeciwu jest coraz wyraźniej słyszalny. Podczas spotkania uczestnicy wypracowali zarys „karty przyjaznego rolnictwa”, będącej zbiorem problemów i wyzwań przed jakimi stoją rolnicy i konsumenci. Karta to także próba znalezienia skutecznych narzędzi wspierających rozwój zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

Seminarium „Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu” odbyło się w ramach kampanii „Klimat dla Rolników” prowadzonej przez Polską Zieloną Sieć. Kampania jest częścią międzynarodowego projektu „ClimATE change”, której partnerami są organizacje pozarządowe z Niemiec, Włoch, Malty, Francji, Afryki oraz Ameryki Południowej. Kampania jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.

Relacja: Aleksandra Józewicz