Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Klimat dla rolników – rolnictwo a zmiany klimatu”. Warsztaty skierowane są do osób i przedstawicieli organizacji zajmujących się rolnictwem oraz przetwórstwem żywności w województwie małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Do udziału zapraszamy szczególnie te osoby, które wyrażają gotowość dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w swoim środowisku, stosowania jej w praktyce oraz kontynuowania współpracy w regionie.

Cele warsztatów:
•  Stworzenie przestrzeni do dyskusji i pogłębiania wiedzy na temat zależności pomiędzy rolnictwem a ochroną zasobów naturalnych;
•  Wypracowanie rekomendacji i rozwiązań, które będą odpowiedzią na lokalne problemy związane z utratą bioróżnorodności w rolnictwie, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i skutkami zmian klimatu;
•  Wspólne zaplanowanie wydarzenia lokalnego promującego zrównoważonego rolnictwo wśród społeczności lokalnych w regionie, które odbędzie się w 2014 r., kontynuacja współpracy w regionie, ułatwienie kontaktów rolników z konsumentami w miastach.

Terminy i miejsca warsztatów:

  • 27-28 lutego 2014 r., Kraków, Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Meiselsa 1
  • 11-12 marca 2014 r., Wrocław, EkoCentrum, ul. św. Wincentego 25 A, C

Prowadzący: eksperci zajmujący się rolnictwem zawodowo i naukowo

Uczestnicy: rolnicy, przetwórcy żywności, nauczyciele, wykładowcy,  uczniowie średnich szkół rolniczych, studenci studiów rolniczych, przedstawiciele instytucji rolniczych, przedstawiciele inicjatyw konsumenckich

Wszystkie koszty uczestnictwa (wyżywienie, nocleg, dojazd) pokrywa organizator warsztatów – Polska Zielona Sieć.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zgłoszenia przyjmuje: Emilia Ślimko, emilia@zielonasiec.pl, tel. 12 431 28 08

Warsztaty dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.

Szczegółowy program warsztatów można obejrzeć lub pobrać poniżej:

•  Program warsztatów w Krakowie (kliknij, aby pobrać PDF)
 

 

•  Program warsztatów we Wrocławiu (kliknij, aby pobrać PDF)