Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem na temat działań promujących zrównoważone rolnictwo w Nigrze, który został przygotowany przez jednego z zagranicznych partnerów kampanii “Klimat dla rolników” – organizację COSPE z Włoch.

Niger to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat poczynił pewne postępy w zmniejszaniu ubóstwa i głodu, to jednak sytuacja większości jego mieszkańców wciąż pozostaje trudna. Także ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów, mimo różnych inicjatyw podejmowanych na poziomie krajowym, są nadal na niewystarczającym poziomie.

Rolnictwo stanowi najważniejszą działalność mieszkańców Nigru, dlatego promowanie zrównoważonych metody rolniczych i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji społeczno-środowiskowej w wielu częściach kraju.

Prezentowany raport skupia się przede wszystkim na omówieniu projektu, który był realizowany z lokalnymi stowarzyszeniami rolników w miejscowości Bagaroua w regionie Tahoua. Jego głównym celem było kształcenie miejscowych rolników, aby korzystali z odpowiednich nasion, racjonalnie używali nawozów i pestycydów oraz zwiększyli swoją wiedzę na temat sposobów ochrony i przetwarzania produktów pochodzących z uprawianych przez siebie ogrodów warzywnych.

Wśród zrealizowanych działań były m.in. szkolenia w zakresie produkcji nasion, zrównoważonych metod uprawy, odpowiedniego korzystania ze środków wspomagających produkcję oraz technik ochrony i przetwarzania produktów, jak równie wykopanie lub odnowienie studni i systemów nawadniania używanych przez lokalne społeczności. Te wszystkie działania prowadzono, aby podnieść wartość produkcji lokalnej i tradycyjnej wiedzy oraz by dodatkowo poprawić stan środowiska naturalnego w regionie. Dzięki projektowi ogrodnicy z Bagaroua podnieśli swoje umiejętności produkcyjne i zaczęli stosować bardziej zrównoważone metody upraw w celu ochrony zasobów naturalnych.

Projekt współrealizowany w Nigrze przez organizację COSPE może być traktowany jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie promocji zrównoważonego rolnictwa jako odpowiedzi na wyzwania związane z odpowiedzialnym gospodarowaniem zasobami i poprawą sytuacji ubogich mieszkańców krajów globalnego Południa.

Publikację możecie pobrać tutaj (kliknij, aby pobrać PDF – 4 MB) lub przeczytać poniżej.

Zachęcamy do lektury!