Wzrost cen paliwa jest nader prawdopodobny. Przyczyną będą przede wszystkim niedobory ropy, nie podatki emisyjne. Jakikolwiek podatek emisyjny obciąży cenę benzyny, będzie niewielki w stosunku do ceny ropy. A ta będzie rosnąć – z uwagi na peak oil (szczyt wydobycia ropy, po którym nastąpi trwały spadek) i żarłoczną gospodarkę Chin. Jesteśmy wrażliwi na sytuację na światowych rynkach surowców. Ropa i gaz zapewniają nam niemalże 40% energii. Tymczasem importujemy aż 95% ropy i 70% gazu.

Z uwagi na to, że brak odpowiednich wyliczeń dla Polski, poszukamy analogii na rynku Stanów Zjednoczonych. Amerykanie przygotowują nową politykę klimatyczną (podobną w założeniach do europejskiej, której podlega Polska). Wg szacunków polityka klimatyczna spowoduje wzrost cen benzyny na poziomie 13% na przestrzeni kilku dziesięcioleci.

naprawdę duże wzrosty cen paliwa. W przeciągu ostatnich 20 lat ceny benzyny trzykrotnie skoczyły o ponad 50%, z uwagi na zachwiania na rynku ropy naftowej. Dodajmy wiarygodne i coraz głośniejsze ostrzeżenia o peak oil, który – wobec rosnącego zapotrzebowania – przełoży się na niedobory ropy na rynku.

Widzimy już, że w Stanach Zjednoczonych wpływ polityki klimatycznej na ceny paliwa będzie znacznie mniejszy, niż wpływ cen surowca, czyli ropy.

Ucieczka od ropy?

Korzyści z ochrony są nie do przecenienia – mniejsze uzależnienie od importu ropy i gazu (trudna sąsiadka Rosja, niestabilne kraje Azji Środkowej), czystsze powietrze, mniejsze kary za emisje w ramach europejskiej polityki klimatycznej.

Z wyliczeń firmy McKinsey wynika, że dobra polityka klimatyczna (z rozwojem biopaliw drugiej i trzeciej generacji włącznie) może ograniczyć zapotrzebowanie na ropę o ponad 40% do roku 2030. To bardzo dobra perspektywa – mimo spadającego wydobycia, ceny ropy nie muszą wystrzelić pod niebiosa. To dobrze zrobi gospodarce i uwolni środki na kolejne, konieczne inwestycje w technologie niskoemisyjne.

W lepszą przyszłość naszą i naszych dzieci.

Na pierwszym zdjęciu: Audi e-tron, luksusowy samochód elektryczny. Fot: Wikimedia.