“Klimat dla rolników” to nowy projekt Polskiej Zielonej Sieci, którego celem jest szerzenie świadomości na temat powiązań między zmianami klimatu a rolnictwem. Poprzez nasze działania chcemy pokazywać, że zrównoważone rolnictwo jest najlepszą odpowiedzią na wyzywania klimatyczne w kontekście wytwarzania żywności i ochrony zasobów naturalnych zarówno w Europie, jak i w krajach globalnego Południa. Jednocześnie chcemy tworzyć dla osób związanych z rolnictwem i produkcją żywności przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ograniczania ich przyczyn. “Klimat dla rolników” jest częścią międzynarodowego projektu “ClimATE Change”, którego partnerami są organizacje pozarządowe z Włoch, Niemiec, Malty, Francji oraz krajów Afryki i Ameryki Południowej. Projekt ten to również część prowadzonej przez nas kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Dlaczego klimat i rolnictwo?

Nasza kampania wpisuje się w dyskusję i działania dotyczące ograniczania wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz adaptacji do nich. Choć skutki postępujących zmian klimatu dotykają najbardziej mieszkańców krajów globalnego Południa, doświadczamy ich coraz częściej także w Europie, w tym w Polsce. W naszym kraju wciąż rzadko mówi się jednak o zmianach klimatu w kontekście rolnictwa i produkcji żywności. Tymczasem to właśnie rolnictwo jest jedną z tych dziedzin działalności człowieka, które są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Jednocześnie rolnictwo, a zwłaszcza jego dominujący obecnie model czyli przemysłowa produkcja żywności, w znaczący sposób przyczynia się do występowania zmian klimatu poprzez m.in. emisje gazów cieplarnianych, degradację ekosystemów i nadmierną eksploatację nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Konieczne są zatem nowe i innowacyjne podejścia w zakresie zmniejszania dalszego negatywnego wpływu działalności rolniczej na klimat oraz adaptacji do postępujących zmian. Jest to szczególnie istotne dla społeczności rolniczych, które zapewniają żywność na poziomie lokalnym oraz konsumentom w miastach. Chodzi o przestawienie globalnego systemu produkcji żywności na rolnictwo zrównoważone, które w znacznie mniejszym stopniu niż rolnictwo przemysłowe eksploatuje środowisko i jest nastawione na ochronę zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności. Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności powinny zatem znaleźć się w centrum decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych dotyczących ochrony klimatu oraz uzyskać szerokie wsparcie naszego społeczeństwa.

 Co planujemy?

W ramach naszej kampanii zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych w różnych regionach Polski, które będziemy realizować w latach 2013-2015. Zorganizujemy m.in. cykl warsztatów, kurs szkoleniowy, spotkania ze studentami, międzynarodową konferencję oraz inne wydarzenia. Przygotujemy dla Was również specjalne materiały informacyjne. Chcemy zaangażować w dyskusje i działania różnorodne grupy odbiorców: rolników i przetwórców, lokalne grupy działania, konsumentów, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacje pozarządowe, ekspertów, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem. O wszystkich naszych działaniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, do śledzenia której gorąco zachęcamy.

Projekt “ClimATE Change – Enhancing competences on relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt “Klimat dla rolników” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fot. Andy Kristian Agaba / Flickr