Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na rzez zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie: www.zielonasiec.pl

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – biuro główne
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel./fax: +48 12 431 28 08
info[at]zielonasiec.pl

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – biuro w Szczecinie
ul. Kaszubska 57 pok. 4
70-402 Szczecin
tel./fax: 91 831 53 92

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – biuro w Warszawie
ul. Raszyńska 32/44, lok. 140
02-026 Warszawa
tel. 22 892 00 86
fax: 22 892 06 14

ZESPÓŁ PROGRAMU DLA KLIMATU

Polityka klimatyczna i energetyczna

Marek Józefiak
Koordynator ds. klimatu i energii
Biuro w Warszawie
marekjozefiak[at]zielonasiec.pl
tel. 22 892 00 86

Joanna Flisowska
Koordynatorka ds. klimatu i energii
Biuro w Warszawie
joannaflisowska[at]zielonasiec.pl
tel. 22 892 00 86

Julia Krzyszkowska
Koordynatorka ds. funduszy unijnych
Biuro w Warszawie
Polska Zielona Sieć / CEE Bankwatch Network
julia.krzyszkowska[at]bankwatch.org
tel. 22 892 00 86

Paweł Szypulski
Specjalista ds. komunikacji
Biuro w Warszawie
pawelszypulski[at]zielonasiec.pl
tel. 22 892 00 86

Kampania Neo Nawyki – ISE

Milena Antonowicz
Biuro w Szczecinie
milena[at]globalnepoludnie.pl
tel. 91 831 53 92

Projekt Klimat Dla Rolników / Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT

Emilia Ślimko
Biuro w Krakowie
emilia[at]zielonasiec.pl
tel. 12 431 28 08